Закупувайки книгата, подпомагате за Коледа деца в нужда


Тя е за времето, което не се измерва в година, ден и час, времето е посадено дърво, океан от емоции, сутрешна роса и любов, никога пропиляно. Четивото се издава в ограничено количество, като идеята е средствата събрани от продажба, да бъдат дарени в дом за деца с увреждания „Олга Стоянова“, Дупница. Сбъднете чудото!

Адвокат Борислава Бончева притежава магистърска степен
по специалност „Право“ в УНСС и е член на Софийската
адвокатска колегия. В работата си се ръководи от сентенцията : „Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum“ – „Поправяй
миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето!“
Принципите, които следва са: висок морал и етика,
професионална отговорност, лоялност към клиентите,
високо качество на правно обслужване, индивидуален подход
към всеки клиент!