Още в ранното Средновековие 11 май е определен за ден, в памет на славянските първоучители – Светите братя Кирил и Методий. Известни още като Солунските братя, те са създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на славянски език и разпространяване на християнството сред славяните.
На 11 май е и патронния празник на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, най-голямото светилище на българската книжнина.