Жени Калканджиева и Цвети Николова, съвместно с фондация “Свобода от страха” подписаха договор с Министерство на младежта и спорта по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018г..

Деайностите по проект „Лятна младежка асамблея за здравословно хранене” са насочени към младежи на възраст от 15 до 29 години, както и към лица в неравно положение от същата възраст, пишат от ПРофайл.

През последните няколко години съвместната работа на двете дами им дава възможността да контактуват с много млади хора от различни таргет групи. Наблюденията им са, че те проявяват голям интерес и ентусиазъм да се включат в дейности и събития от различен характер. 

Това ги провокира да ги подкрепят и сега, като им дават възможността да се включат в настоящия проект, който има за цел да акцентира върху воденето на здравословен начин на живот, чрез повишаването им на културата за здравословно хранене и реализирането на дейности с превантивен характер срещу заисимостта от „джънк“ храните, станали неразделна част от младежкото ежедневие.  

Проектът е комплекс от дейности и инициативи, обвързани с актуални нужди на младежката общност като превенция срещу храненето с вредни за здравето храни и напитки. 

“Ще стартираме с провеждането на 3-дневен форум в периода 15 – 17.06.2018г., който ще се реализира в гр. Хисаря и което ще събере 50 младежи на възраст 15-29 години.“ 

Участниците ще придобият познания: за негативните последици от храненето с вредни храни, за разпознаване на вредните и полезни храни и за значението им относно поддържането на здравословно тегло.” споделя пред медиите красивата Жени Калканджиева. 

“Друга основна дейност, с която ще целим привличането на обществения интерес е провеждането на еднодневната инициатива „Лятна младежка асамблея за здравословно хранене“.

„По време на провеждането й ще бъдат включени две известни за широката общественост лица, които да се превърнат в посланници на здравословното хранене за младежите, а именно д-р Енджи Касабие и Кали” , допълни още Калканджиева.