Най-общо казанопредставлява неорганично съединение с формула CaCl.

Неорганичното съединение калциев хлорид на външен вид изключително много прилича на готварската стол.

Структурата му е кристална, като изключително лесно се разтваря във вода.

 

Основните преимущества на калциевия хлорид са именно хигроскопичните му свойства.

За читателите, които не знаят какво представляват хигроскопичните свойства, това  е възможността на дадено вещество да привлича  водни молекули от околната среда както чрез абсорбция, така и чрез адсорбция.

Изключително голямо е приложението на калциев хлорид и сяра, както у нас, в България, така и по света.

Секторите, в които най-често намира приложение са:

 

При агенциите, грижещи се за пътната настилка;

Като хранителна добавка;

В строителството – най-често за използване на различни бетонови смеси.

При производството на системи против пожари, при пожарогасители и много други сходни.

 

Важно е да кажем, че калциевия хлорид се получава чрез добавяне на варовик.

Основните свойства, които можем да отличим са:

  • Подобрява параметрите на метали, пластмаси, бетон и други сходни.
  • Лесно размразява лед.
  • Прилага се и като стягащ агент.
  • Използва се и при консервите в хранителната индустрия.

Показания за активните вещества на Калциев хлорид

Алергични заболявания (уртикария, ангиоедем, алергични дерматози, серумна болест), хипокалциемия (включително хипокалцемична тетания, с хипопаратиреоидизъм), оловни колики, хиперкалиемия, предозиране на магнезиеви соли (като част от комплексната терапия).

От всичко, което до този момент споменахме, можете сами да се досетите, че приложението на калциевия хлорид е широко, мащабно.

Взаимодействие между калций и сяра

Реакцията на калция и сярата води до получаване на калциев сулфат. Тази реакция протича при температура близо 150 ° C. Като цяло, Сулфати се наричат солите и естерите на сярната киселина.

 

Термохимично уравнение:

Ca + S = CaS, ΔH0298 = -460 kJ / mol;

Промяна на енергията на Гибс:

Ca + S = CaS, ΔG0f, 298 = -471,9 kJ / mol.

Калциевият сулфат също има широко приложение и  подобрява качеството и хармонизира цвета на плодовете. Подходящ при: ябълки, круши, праскови, кайсии, сливи, череши, ягоди, малини, лозя, житни.

Относителната молекулна маса на калиевия сулфат е 174. Притежава голяма разтворимост във вода и намира широко приложение в земеделската практика като минерален тор. На външен вид той е бяло вещество на гранули или стрито на прах.

Когато говорим за сяра, то можем да кажем, че веществото  няма вкус и мирис, като в естествената си форма представлява жълти кристали.

Както успяхте да прочетете по-горе, сярата има по-голямо приложение при взаимодействие с други вещества, отколкото в чистия й вид.

 

Относно ползването на калциев хлорид и сяра можем да кажем, че употребата им е безопасна, т.е. не се крият опасности за здравето на човек. Продуктите не са податливи на горене, както и не са взривоопасни , както и не са токсични.

Единствено производителите и търговците, предлагащи ги, съветват да се съхраняват в специализирани складови помещения, без пряка слънчева светлина.

Домашни любимци и деца не бива да имат допир до веществата, тъй като е възможно да се появи дразнене на кожата.

Е, уважаеми читатели на GreenNews.bg – представихме Ви веществата сяра и калциев  хлорид, надяваме се, че статията Ви е била полезна и интересна.