Подобряването на детското благосъстояние е един от ключовите приоритети за Министерството на труда и социалната политика

„Реализацията им включва обширни политики, които целят да осигурят комплексна грижа и защита на децата, подпомагане на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услугите и адекватна семейна среда.“ – това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на онлайн конференция „VISIONING CHILD CARE SYSTEM REFORM IN GREECE“.

Правителството се фокусира върху социално-икономически, образователни и здравни мерки. Като част от тях Русинова посочи заложеното в Проектобюджет 2021г. премахване на подоходния критерий за помощите на децата от първи и осми клас. Тя добави, че за учебната 2020-2021 година около 44 хиляди осмокласници са получили еднократна помощ от държавата. Такава за покриване на част от разходите за училище е отпусната и на ученици от първи клас. „Успяхме да осигурим таблети, компютри и интернет връзка за деца в нужда, за да могат да преминат през дистанционното обучение пълноценно“, добави тя.

Заместник-министърът засегна и темата за деинституционализацията на грижите за деца и инвестициите в ранното детско развитие. По думите й над 56 000 деца са получили подкрепа през мерките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020), а през следващия програмен период (2021-2027) 20% от бюджета й ще бъде насочен за финансиране на мерки за социално включване на деца. В резултат на реформи броят на децата в специализираните институции е намалял с повече от 94% – от 7 587 през 2010 г. до 432 към 30 септември 2020 г., а за периода са закрити 119 институции за деца и те са настанени в услуги в общността, които им осигуряват близка до семейната среда.

Русинова отбеляза, че участието на България в инициативата „Детска гаранция“ на ЕС, която цели да въведе иновативни подходи, осигуряващи качество и достъпност за най-уязвимите семейства и деца, е доказателство за това, че работата за благото на децата е основен приоритет на държавата. По думите й кризата, породена от пандемията Covid-19, няма как да бъде подмината. „Физическата дистанция и разпространението на вируса поставиха семействата пред изпитание, което засяга и развитието на техните деца. В този смисъл считаме, че инициативата „Детска гаранция“ идва точно навреме, за да даде адекватни отговори на кризата и последствията от нея“, допълни тя.