Снимка: Министерство на труда и социалната политика

Основен приоритет на правителството е ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция и балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес

Усилията са насочени към адаптиране на социалните системи и секторните политики към демографската промяна. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика на Годишната национална среща по демографските въпроси на тема „Предизвикателствата на днешния, утрешния и следващия ден“, която се провежда за трета поредна година. Специални гости на срещата бяха г-н Колин Сциклуна, ръководител на кабинета на европейския комисар по демокрация и демография г-жа Шуица, заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Марияна Николова, Милен Люцканов – заместник министър в Министерството на външните работи и Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт.

В днешно време сме изправени сме пред много предизвикателства, но най-значимите са свързани с демографските въпроси. Основните системи на обществото се повлияха от пандемията, предизвикана от COVID-19 – образование, здравеопазване, дългосрочни грижи, социалната система, пенсионната система, икономиката. Решаването на демографските проблеми в дългосрочен план изискват устойчиво мобилизиране на целия наличен ресурс и използване на всички налични инструменти на държавата, допълни тя.

В изказването си зам.-министър Петрова подчерта, че сред основните проблеми на България са застаряването и намаляването на населението. За справяне с тези тенденции правителството предприема подхода за извършване на финансово големи инвестиции в стратегически важни сектори, които да подпомогнат и осигурят условия за икономическо развитие в определени райони. Такива инвестиции са строителството и обновяването на пътната и железопътната инфраструктура, пречиствателните станции, енергийните проекти по газификация на енергоемки производства, внедряване на алтернативни енергийни източници (ВЕИ), създаване на условия за големи чуждестранни инвестиции в обособени икономически зони и други, обясни Петрова.