Един от приоритетите на Министерство на труда и социалната политика е да направим социалните услуги за деца и хора с увреждания по-достъпни, ефективни и функционални.“ – това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова по време на събитие по случай Международния ден на хората с епилепсия, организирано от Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

В изказването си заместник-министър Стоименова акцентира и върху предоставянето на услугата заместваща грижа, регламентирана в Закона социалните услуги. Чрез нея се предоставя краткосрочна грижа и качествена помощ за деца, в това число и на деца с епилепсия, и за възрастни с увреждания, в социални услуги за резидентна и дневна грижа, в домовете на хората, включително и в домовете на приемните семейства.

Зам.-министър Стоименова посочи още, че очаква предложения от страна на родителите на деца с увреждания при разписването на стандартите, за да може услугата да е още по-функционална и достъпна за всички нуждаещи се.